Invalid slider ID or alias.

Regulamin szatni

Regulamin szatni „Bowling Rodło”:

 1. Przedmiotem przechowania jest jednorazowe przyjęcie i wydanie odzieży wierzchniej i drobnych elementów odzieży (szaliki, czapki, rękawiczki). ART. 835 KC
 2. Przechowawca na prośbę składającego może przyjąć do przechowania inne rzeczy (torebki, plecaki, parasolki) pod warunkiem, że nie stanowią one swoimi wymiarami oraz właściwościami zagrożenia dla innych przedmiotów lub odzieży lub same mogą ulec uszkodzeniu. ART. 835 KC
 3. Dowieszenie dodatkowej odzieży lub rzeczy traktowane jest jako nowa usługa i podlega opłacie.
 4. Dopuszcza się przyjęcie od kilku osób ich odzieży lub rzeczy na przechowanie wspólne. ART. 843 KC
 5. Z tytułu przechowania pobiera się opłatę w wysokości 2 zł. za powierzoną odzież lub rzecz. ART. 836 KC
 6. Przechowujący na dowód przyjęcia odzieży lub rzeczy na przechowanie przekazuje dowód przyjęcia w postaci żetonu z wygrawerowanym numerem obowiązującym w szatni.
 7. Składający może w każdym czasie żądać zwrotu rzeczy oddanej na przechowanie. Żądanie to może dokonać osobiście lub za pośrednictwem innej osoby. Podstawą żądania jest posiadanie żetonu. ART. 843 KC
 8. Składający, który utracił żeton zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić obsługę szatni w celu uniknięcia pobrania odzieży lub rzeczy przez nieuprawnioną osobę.
 9. Z tytułu utraty żetonu składający na przechowanie odzież lub rzecz zobowiązany jest zwrócić przechowawcy koszty, które zostały ustalone, dla tutejszej szatni na kwotę 30 zł. ART. 842 KC
 10. W przypadku odmowy pokrycia kosztów z tytułu utraty żetonu lub szkody wyrządzonej przez rzecz, przechowawca ma prawo zatrzymać odzież lub rzecz do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia swych roszczeń. ART. 461 KC
 11. Drobne przedmioty, dokumenty znajdujące się w kieszeniach odzieży, torebkach, plecakach stanowią wyłącznie własność składającego i nie objęte są zakresem odpowiedzialności z tytułu przechowania.
 12. Uprasza się składających do przechowania odzieży o nie umieszczanie drobnej odzieży (szalików, rękawiczek, czapek, bluzek, swetrów) w rękawach. Obsługa szatni zadba o prawidłowe ich zabezpieczenie bez dodatkowej opłaty.
 13. W przypadkach spornych nie ujętych w regulaminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin obowiązuje od 01.05.2006. (wydanie pierwsze)

Na skróty

Moje konto