Oferty Pracy

praca-kucharz


Aplikacje ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: biuro@bowling.pila.pl lub
składać osobiście w recepcji Bowling Rodło. Aplikacje bez zdjęcia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.